Firma FYRsken finns i det underbara Glommens fiskeläge vid Falkenberg på Sveriges framsida.

Varför i Halland? Jo, jag som är grundare har delvis vuxit upp här. Efter många års arbete på andra platser kändes det allt viktigare att verka från en plats där både goda arbetsvillkor och levnadsbetingelser finns.

Tänk att kunna handla färsk fisk, direkt kommen från havet. Eller, att från kontoret se den obrutna horisonten och när solen går ner i havet.

Tidigare har jag arbetat som säkerhetschef och både ansvarat för och medverkat i POSOM-verksamhet. POSOM står för psykiskt och socialt omhändertagande.

Under flera år arbetade jag vid Räddningsverket och vid Länsstyrelsen samt räddningstjänsten. Utifrån dessa arbetsplatser har jag lagt upp och genomfört utbildningar för och tester av företag, myndigheter, sjukhus och politiska ledningsgrupper.

En iakttagelse från allvarliga händelser som jag egen erfarenhet av kan sägas vara:

Går det bra – så går det bra.
Går det illa – går det oftast åt h-sike.

Det gäller alltså att vara förberedd. Såväl åtgärder som vad och på vilket sätt som man ska berätta om det

Firma FYRsken
Box 4113
311 04 GLOMMEN

070-346 82 99

kontakt@fyrsken.se


 

Kan det vara så att en välskött information kan ”rädda” en allvarlig händelse?

Och omvänt, så att dåligt skött information kan stjälpa en verksamhet?