Kris, katastrof skriker löpsedlarna dagligen. Det har kanske gått lite ”inflation” i dessa ord.

Men en allvarlig händelse kan drabba din verksamhet. En händelse som gör att din verksamhet äventyras eller att någon i din personal skadas eller dör.

Har du kartlagt vilka saker som kan vara allvarliga händelser hos dig? Vad skall du och verksamheten göra när en allvarlig händelse inträffat?

Välkommen att kontakta FYRsken för att diskutera hur vi kan hjälpa din verksamhet.

Människor i kris

Företag i kris