Hur umgås din verksamhet ”normalt” med media?

Vilken plan har du kring att informera inom och utanför verksamheten/företaget om det inträffar en allvarlig händelse?

Välkommen att kontakta FYRsken för att diskutera hur vi kan hjälpa din verksamhet.

Kan det vara så att en välskött information kan ”rädda” en allvarlig händelse?

Och omvänt, så att dåligt skött information kan stjälpa en verksamhet?