Fyrsken

Bor och verkar man som vi invid västerhavet med fyren Morups Tånge invid sig, så går det inte att undvika att bli påverkad.

Med namnet Fyrsken vill vi att det står för allt det positiva som vi gärna förknippar med våra fyrar och den hjälp och vägledning de ger till sjöfarande.

Firma Fyrsken hoppas på ett liknande sätt att även Du och Din verksamhet skall den hjälpen och det stödet här hos oss.

Välkommen att kontakta oss!

© Fyrsken.se